Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε χτες Τετάρτη 1η Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για την αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο στην πυρόπληκτη περιοχή του Σχίνου, έργο με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ.

Προέβη επίσης στην έγκριση των όρων της διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2022 – 2023, 2023 – 2024 και 2024 – 2025, συνολικού προϋπολογισμού έως το ποσόν των 21.378.750,91 ευρώ.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, αφ’ ενός στο με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ έργο συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Αρκαδίας και αφ’ ετέρου στο με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ έργο συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στις πυρόπληκτες περιοχές της νοτιοδυτικής Γορτυνίας.

Εξ άλλου, η Επιτροπή ενέκρινε την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και α) της “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας” Α.Ε. ΑΟΤΑ για την οργάνωση και λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στον χώρο του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας, όπως και β) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και του “Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ για την οργάνωση και λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στον εν λόγω δήμο.

Ακόμα, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση των όρων του τεύχους πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση – Στάδιο ΙΙ) του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο για το έργο που αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείρισης και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου, με ΣΔΙΤ.

Ενέκρινε τέλος, μεταξύ άλλων, το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έργο αντικατάστασης του αγωγού διάθεσης λυμάτων της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Άργους – Ναυπλίου.