Δήμος Βόρειας Κυνουρίας -Καμπύλης: ΄΄Επιδιώκουμε περιποιημένους, όμορφους κοινόχρηστους χώρους προς χρήση από όλους του πολίτες΄΄

Σε μια ακόμη υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.
Η υποβολή έγινε στην αριθμ. 5360/23-07-2020 Β΄ Πρόσκληση στον Άξονα Προτεραιότητας
2 Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου και αφορά
το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Πλατείας Μελιγούς».
Ο προϋπολογισμός της πράξης είναι 330.000,00€ και η υλοποίηση του έργου θα καλυφθεί
από την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και από ιδίους πόρους του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.
Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πλατείας γύρωθεν του Ιερού Ναού
Τιμίου Προδρόμου Μελιγούς η οποία θα είναι λειτουργική και προσφιλής με πολλές
δυνατότητες χρήσης.
Συγκεκριμένα στη μελέτη προβλέπονται:
• Επίστρωση των κοινόχρηστων χώρων γύρω από την εκκλησία από λιθόστρωτο με ανάλογο
σχεδιασμό στην περιοχή των δρόμων και του απλώματος.
• Κατασκευές οι οποίες σκιάζουν τον ανοιχτό και εκτεθειμένο προς την ανατολή χώρο, αλλά
και φύτευση νέων δέντρων που βοηθούν τόσο στην σκίαση αλλά και αναβάθμιση του
μικροκλίματος αυτού.
• Χώρος διάφορων δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους χρήστες αλλά ταυτόχρονα
διατήρηση ανοιχτού χώρου που μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις που αφορούν το σύνολο
του οικισμού.
• Χρήση βιοκλιματικών και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.
• Ανάδειξη του μνημείου-προτομής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
 Ολοκληρωμένη λύση φωτισμού
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Ύστερα από την
ολοκλήρωση της ανταλλαγής των οικοπέδων και την απόκτηση από τον Δήμο το οικοπέδο
που βρίσκεται πίσω από το Μνημείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προχωράμε στο επόμενο
βήμα ώστε να αποκτήσει η Κοινότητα Μελιγούς πλατεία. Με την υποβολή του αιτήματος
χρηματοδότησης της παραπάνω πρότασης στοχεύουμε στην αναβάθμιση ενός ακόμη

Άστρος, 01.06.2022

Ι. Κυριακού & Πινδάρου Άστρος Τ.Κ. 220 01 Τηλ. 27553 60101 & 102
Ε-mail: astros01@otenet.gr URL:www.boriakinouria.gov.gr2
κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Με την υλοποίηση της υποβληθείσας
πρότασης θα κατασκευαστεί ένας χώρος ελκυστικός και φιλικός προς το περιβάλλον με
σεβασμό στην ιστορικότητα του χώρου. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης θα έχει
δημιουργηθεί ένας ενιαίος κοινόχρηστος χώρος, πέριξ του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου
Μελιγούς, όπου θα είναι χώρος αναψυχής για παιδιά και ενήλικες. Επιδιώκουμε
περιποιημένους, όμορφους κοινόχρηστους χώρους προς χρήση από όλους του πολίτες.
Όπως έχω τονίσει επανειλημμένως με μεθοδικότητα, υπομονή και πολύ δουλειά λύνουμε
προβλήματα που απασχολούσαν πολλά χρόνια τα χωριά μας».