Δήμος Κορινθίων ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 για υπαίθριους – κοινόχρηστους χώρους 

Η προετοιμασία και η διεκδίκηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών πόρων για τον
Δήμο Κορινθίων είναι μία διαρκής προσπάθεια που συνεχίζεται και εξελίσσεται με
επιτυχία, δείχνοντας όραμα, σχέδιο, συνέπεια και εν τέλει αποτελεσματικότητα.
 ΝΕΑ χρηματοδότηση 74.400 € από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
και το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα:
«�������������� ������������������������������ ������������������» ��������
“������������ �������������� ������������������������������ (��.��.��.)”
 ΩΦΕΛΕΙΕΣ

(από την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου):
Η Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους,
σε δίκτυα πεζής μετακίνησης ή οδεύσεις διαφυγής
Η εκπόνηση του Σχεδίου για τον �������� ������������������ θα συμπεριλαμβάνει:
�������������������� ������������������:
Ανάλυση και αξιολόγηση για εξασφάλιση προσβασιμότητας
Στους υπαίθριους δημόσιους Κοινόχρηστους Χώρους
Στα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες τα οποία
απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα
�������������������������� ����������������������:
Τεχνική Έκθεση περιγραφής των παρεμβάσεων
Χάρτες ανά περιοχή παρέμβασης
Πίνακα των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και
ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
Χρονοδιάγραμμα & Προγραμματισμό υλοποίησης των απαιτούμενων
διαμορφώσεων & κατασκευών, μέσω σύνταξης:
Αρχιτεκτονικής Μελέτης
Μελέτης Προσβασιμότητας
Λοιπών υποστηρικτικών Μελετών
Ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.