Ξεκινά άμεσα το έργο σύνδεσης του αγωγού ύδρευσης με το Λέχαιο, Περιγιάλι, Άσσο

Υπογράφηκε την Τετάρτη 1-6-2022 από τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη
Νανόπουλο και τον εκπρόσωπο της εταιρίας ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε η
σύμβαση κατασκευής του έργου «Διαδικτύωση αγωγών ύδρευσης Δήμου
Κορινθίων Β’ φάση» προϋπολογισμού 7.200.000,00 € {χωρίς ΦΠΑ} με μέση
έκπτωση 35,72% επί των τιμών της μελέτης και συνολική προσφορά
4.628.355,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης τους αγωγούς υδροδότησης των δεξαμενών σε
Αγ. Βασίλειο, Χιλιομόδι, Κουταλά, Σπαθοβούνι από το έργο υδροδότησης της
Κορίνθου από τη Στυμφαλία.
Το σύνολο των αγωγών του έργου είναι 49.010 μ. και προβλέπεται να
κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3 ης γενιάς για πόσιμο νερό εντός
12 μηνών .