Στοιχεία σχετικά με τα διασκευασμένα αναπηρικά οχήματα και την διάθεση δελτίων στάθµευσης ΑμεΑ παρείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου προς το ΕΚΚΕ

Στοιχεία παρείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου προς το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών) σχετικά με τα διασκευασμένα αναπηρικά οχήματα και την διάθεση δελτίων στάθµευσης αμεα, στις 5 Περιφερειακές της Ενότητες.

Τα εν λόγω στοιχεία μπορείτε να δείτε εδώ:

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ