ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-Τρίπολη

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/06/2022 λόγω συντήρησης δικτύου
του ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :
 
Από ημ/νία
και ώρα

Έως ημ/νία
και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής

17/06/2022
08:00

17/06/2022
15:00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΧΩΤΟΥΣΑ – ΛΙΜΝΗ
– ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΙ

 
 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν
από την αναφερόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα
πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    
                                                                         ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 373500 (ΕΠΙΛΟΓΗ 4)