Δήμος Μεγαλόπολης-Πρόσκληση συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση που αφορά στην εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή ευθύνης του, εναρμονιζόμενος με την
εθνική προσπάθεια προώθησης των “καθαρών” μορφών μετακίνησης.
Για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, απευθυνόμαστε στους
φορείς, τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου μας και βασιζόμαστε
στην ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό με την συμπλήρωση της
συγκεκριμένης έρευνας.
Οι απόψεις, οι προτιμήσεις και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά
στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό του
στα παρακάτω πεδία:
 καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
 διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
 διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων
Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον
σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/cWsn1sSMhr
 Το σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

Εκ του Δήμου