Σε «αποτύπωση με χρήση drone, καταγραφή καμένων περιοχών και<br>καθορισμό των χρήσεων γης» προχώρησε ο Δήμος Γορτυνίας

Σε συνέχεια των εκτεταμένων πυρκαγιών που έπληξαν το Δήμο Γορτυνίας τον
Αύγουστο του 2021, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην αποτύπωση των καμένων
περιοχών καθώς και τον
καθορισμό των χρήσεων γης που
επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές,
αναθέτοντας την υπηρεσία
«αποτύπωση με χρήση drone –
καταγραφή καμένων περιοχών
και καθορισμός των χρήσεων
γης», σε ερευνητική εταιρεία.
Η ανάδοχος εταιρεία,
πραγματοποίησε ανάλυση
δορυφορικών λήψεων χωρικής
ανάλυσης 50 cm στο έδαφος, από
την 1 η Σεπτεμβρίου 2021 και
κατέταξε τις περιοχές που
επηρεάστηκαν στις εξής
κατηγορίες:

  • Γεωργικές εκτάσεις
  • Θαμνώδεις εκτάσεις
  • Δασικές εκτάσεις

Η υπηρεσία «αποτύπωση με χρήση drone – καταγραφή καμένων περιοχών και
καθορισμός των χρήσεων γης», με πολλαπλά οφέλη στον στρατηγικό σχεδιασμό του
Δήμου, έχει ως απόρροια την ακριβή εκτίμηση της καταστροφής που έχει συντελεστεί
στις πληγείσες περιοχές. Συμβάλει στην οχύρωση του Δήμου έναντι ενδεχόμενων
μελλοντικών καταστροφών, στα πλαίσια της κλιματικής κρίσης. Δύναται να
προφυλάξει την ανθρώπινη ζωή, τις χλωρίδα – πανίδα της περιοχής αλλά και την
περιουσία των δημοτών.