Ενημέρωση για τη μειωμένη παροχή νερού

Λόγω βλάβης σε μετασχηματιστή της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει προκληθεί πρόβλημα στην ομαλή παροχή νερού στην πόλη της Μεγαλόπολης και των οικισμών που τροφοδοτούνται από τη δεξαμενή Μεγαλόπολης.

Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εργάζονται για την κατά το δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση της βλάβης.

Συνίσταται στους καταναλωτές να κάνουν συνετή χρήση νερού έως την επίλυση του προβλήματος.

Εκ του Δήμου.