ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: Ενίσχυση της πυροπροστασίας με τρεις νέες δεξαμενές

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, με σκοπό την ενίσχυση του έργου της Πολιτικής
Προστασίας, προμηθεύτηκε τρεις μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές βαρέως
ανοιχτού τύπου.
Παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Δημήτρη Σιέμπου, έγινε η
εγκατάστασή τους σε επιλεγμένες θέσεις. Η μία χωρητικότητας 100m 3 στην
Κοινότητα Πετρίνας, πλησίον της Μονάδας Αφαλάτωσης, προκειμένου να
αξιοποιηθεί η υπερχείλιση της εν λόγω Μονάδας για την άμεση πλήρωση της
δεξαμενής. Οι άλλες δύο, χωρητικότητας 40m 3 έκαστη, εγκαταστάθηκαν στις
Κοινότητες Λυκοχίων και Κάτω Κοτυλίου.
Η εγκατάστασής τους ενισχύει τον αριθμού των ήδη υπαρχόντων δεξαμενών,
προκειμένου να υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων νερού σε κομβικά σημεία της
επικράτειας του Δήμου Μεγαλόπολης, από τα οποία δύναται να ανεφοδιαστούν τα
επίγεια και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.
Για άλλη μία φορά ζητάμε από τους δημότες μας, τη συνεργασία τους στην
προσπάθεια της αποφυγής και της αντιμετώπισης των υπαίθριων πυρκαγιών. Η
ευαισθητοποίηση και συνδρομή όλων είναι επιτακτική ανάγκη.

Εκ του Δήμου