περισσότερη δραστηριότητα, λιγότερα προβλήματα υγείας

#exercise_is_medicine“..Τα καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά τα οφέλη για την υγεία, προκύπτουν με καθημερινή προπόνηση και συνδυασμό άσκησης μέτριας και έντονης έντασης, που εκτελούνται σε συνεδρίες διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών..”Cesare, M. M., Felice, F., Santini, V., & Di Stefano, R. (2020). Antioxidants in Sport Sarcopenia. Nutrients, 12(9), 2869

Πλήθος κινδύνων υγείας περιορίζονται με τη συστηματική άσκηση!Να την αξιοποιήσουμε λοιπόν.Η άσκηση είναι φάρμακο..#__##διαιτολόγος_τρίπολη

Δημήτρης Μπερτζελέτος

Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Msc, MEd