ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης αναβαθμίζει, εκτός των άλλων, και την “εικόνα” των αθλητικών του εγκαταστάσεων.

Μετά την ανακαίνιση του δημοτικού σκοπευτηρίου της Τρίπολης, το ΝΠΔΔ προχώρησε και στην τοποθέτηση νέας πινακίδας στην είσοδο του χώρου.