Εκταμίευση 459.302,86 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας

Εντολές εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 459.302,86 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας την Πέμπτη 28 Ιουλίου.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν δαπάνες που προορίζονται για αποπληρωμή έργων και υπηρεσιών.