ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΥΚΑΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2022

ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΤΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ-ΤΩΝ-ΛΥΚΑΙΩΝ-ΑΓΩΝΩΝ


E-MAILS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.ΚΕ.Μ.  dikem.megalopoli@gmail.com

Ανδρ. Κωνσταντίνου:  6977 436655, 210 9356866, emailankon@hotmail.com

Χρ.  Kουμουνδούρος:  6944 576065, 27910 21154, email:  chkoumou@gmail.com

Αντ. Καραγιάννη: 6938 431125, email:  Antonia_karayianni@yahoo.gr

Σοφ. Κακουλίδου: 69741 19689, 210 2828468, emailkakoulidous@gmail.com

Γιάν. Κυπριδάκη: 6932 899761, 210 9737687, emailkostopgianna@gmail.com

Αθαν. Στασινός: 6932 708018,  emaililiastas7@gmail.com