«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης”

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε ο Δήμος Τρίπολης για την προμήθεια ε τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρίπολης”.

Διαβάστε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού, εδώ.