Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 η πράξη “Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2022-2023)” -και συγκεκριμένα στον Αξονα Προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της εν λόγω πράξης -ημερομηνία έναρξης της οποίας ορίστηκε η 1η του τρέχοντος μήνα Αυγούστου και λήξης η 31 Δεκεμβρίου 2023- ανέρχεται σε 628.880 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι αναπληρωτές ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των

μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και οι απαραίτητοι αναπληρωτές ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) (ΠΕ25 – Σχολικοί Νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Την σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα, μπορείτε να δείτε εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ 9ΟΚΚ7Λ1-2ΙΟ