ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – Γορτυνία

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 05/08/2022 λόγω εργασιών
συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή
ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :
Από ημ/νία
και ώρα

Έως ημ/νία
και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή
περιοχής

05/08/2022
08:00

05/08/2022
12:00 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΚΑΡΚΑΛΟΥ –
ΡΑΔΟΥ –
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΑ –
ΛΑΣΤΑ – ΠΥΡΓΑΚΙ
– ΕΛΑΤΗ –
ΜΕΘΥΔΡΙΟ –
ΚΑΜΠΕΑΣ –
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                              ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 27950/43780