Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, εντάσσεται στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 η πράξη με αντικείμενο την επιχορήγηση για την ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση”.

Η πράξη, με δικαιούχο την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη) και συνολική δημόσια δαπάνη 244.842,98 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), ενώ ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1η του ερχόμενου Σεπτεμβρίου και λήξης η 30 Νοεμβρίου 2023.

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα – μακροχρόνια φροντίδα ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των επιπλοκών με έμφαση στην υποστήριξή τους στην ουσιαστική επιμήκυνση των ποιοτικών ετών της ζωής αλλά και την ενδυνάμωση στο κρίσιμο για αυτούς περιβάλλον της παρούσας υγειονομικής κρίσης της πανδημίας covid-19.

Ειδικοί στόχοι είναι:

α) η ποιοτική εκπαίδευση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2 αλλά και των οικογενειών τους,

β) η ειδική φροντίδα, μέριμνα και στήριξη για τα παιδιά και τους νέους με διαβήτη,

γ) η ενδυνάμωση των ατόμων με διαβήτη για την ισότιμη κοινωνική τους ένταξη, με την καταπολέμηση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του στίγματος που συνοδεύει την πάθηση,

δ) η συστηματική διενέργεια και αξιοποίηση επιδημιολογικών ερευνών για να γίνει εφικτή η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη,

ε) η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση της κοινής γνώμης για την πρόληψη της νόσου.

Την σχετική απόφαση του περιφερειάρχη μπορείτε να δείτε εδώ.