Αποφάσεις της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 9 Αυγούστου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση των όρων και της σκοπιμότητας της διακήρυξης με αντικείμενο την μίσθωση ενός ακινήτου στην Κόρινθο για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, καθώς και στην έγκριση της διαδικασίας που αφορά στην μεταφορά των μαθητών στην Π.Ε. Κορινθίας για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Ενέκρινε επίσης, τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα α) συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Τρίπολης – Θάνα – Περπατάρη, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, β) συντήρησης και αποκατάστασης σε δρόμους που συμβάλουν στην επαρχιακή οδό Τρίπολη – Καρυές Αργολίδας (προς μονή Γρηγοροεπηκόου), προϋπολογισμού 340.000 ευρώ και γ) ανέγερσης, στη Μεγαλόπολη, μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προϋπολογισμού 3.778.225,81 ευρώ.

Ακόμα, η Επιτροπή προέβη στην έγκριση του προσωρινού αναδόχου κατακύρωσης της σύμβασης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου αντικατάστασης τριων καταθλιπτικών αγωγών αποβλήτων στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Εξ άλλου, εκτός ημερησίας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για το προϋπολογισμού 200.000 ευρώ έργο συντήρησης της δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Ελαφονήσου.