Δήμος Μεγαλόπολης: Προμήθεια Μετεωρολογικού Σταθμού για τις Ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας

Σε ενίσχυση του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της ευρύτερης
περιοχής του, προχώρησε ο Δήμος Μεγαλόπολης. Παρουσία του αρμόδιου
αντιδημάρχου Δημήτρη Σιέμπου, τοποθετήθηκε ένας νέος σταθμός σε
πυροφυλάκιο του δήμου μας.
Η αγορά του, στοχεύει στην αμεσότερη ενημέρωση και κατ’επέκταση την
προστασία των πολιτών, με την ακριβέστερη καταγραφή των όλο και πιο
ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή μας τα τελευταία
χρόνια.
Ο μετεωρολογικός σταθμός μέσω της διευρυμένης κάλυψης, θα αποτελέσει
σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για την απόκτηση μετεωρολογικών
δεδομένων και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας ακόμα ένα
επιχειρησιακό όπλο στα όργανα της Πολιτικής Προστασίας.
Στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας συνέβαλε το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο συμπολίτης μας Γιάννης Κουρέτας.
Εκ του Δήμου