ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Τρίπολης

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης κ.Ηλίας Κούρος έδωσε απαντήσεις για την λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου.

Αρχικά αναφέρθηκε στο Καραμελόσπιτο και το Σχίζα (που λειτουργούσαν ως βρεφικοί και ως παιδικοί σταθμοί), λέγοντας, πως με το κλείσιμο της ΚΕΔΗΤ μεταφέρθηκαν στο ΝΠΔΔ κάτι που δεν ήταν ευτύχημα για το νομικό πρόσωπο, καθώς όλα άλλαξαν, όπως τόνισε.

«Αποφασίστηκε – γιατί έπρεπε να γίνει – το Καραμελόσπιτο να φιλοξενεί μόνο βρέφη με δυο τμήματα και αντίστοιχα και με δυο τμήματα και το Σχίζα. «Τα παιδία των παιδικών σταθμών αυτών ήταν λίγα και θα μεταφερθούν σε άλλους παιδικούς σταθμούς», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ πρόσθεσε πως θα πρέπει να γίνουν εργασίες για την πυρασφάλεια στο Καραμελόσπιτο αλλά και κάποιες εργασίες στο Σχίζα. «Μετά τον δεκαπεντάυγουστο θα δούμε που έχουν φτάσει οι εργασίες και τι μπορούμε να λειτουργήσουμε, γιατί μιλάμε για βρέφη και πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε κάνει ακόμα σχετικές ανακοινώσεις.

Οι αιτήσεις είναι περίπου 60 (παλιότερα ήταν 12)», δήλωσε ο κ.Κούρος.


Τόνισε ακόμα την αναγκαιότητα να λειτουργήσουν ορθά οι βρεφικοί σταθμοί, με το κατάλληλο προσωπικό και όλα όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές για το δημόσιο, γεγονός που απαιτεί χρόνο και σωστή οργάνωση.


Για τους παιδικούς σταθμούς διευκρίνισε πως έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις, ενώ θα ακολουθήσει ο καθαρισμός τους και ο ελαιοχρωματισμός, όπου απαιτείται. «Να μας προτιμήσει ο κόσμος. Μπορούμε να προσφέρουμε πολλά. Φέτος πιθανόν να δουλέψουμε και το λεωφορείο μας, το οποίο δούλευε μόνο από Λεβίδι προς Τρίπολη. Στο Λεβίδι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί γίνεται μια πλήρης ανακαίνιση του παιδικού σταθμού».