Κλιμάκιο Ε.Ο.Δ.Υ. για rapid tests σε πέντε τ.κ. της Γορτυνίας την Παρασκευή 26 Αυγούστου

Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 ο Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.ΔΥ.) θα πραγματοποιήσει δωρεάν ελέγχους
ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού για τους κατοίκους. Το πρόγραμμα, έχει ως εξής:

 Τοπική Κοινότητα Σέρβου, από τις 13:00 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Ράφτη, από τις 14:30 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Κοκκορά, από τις 16:00 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Κακουραίικα, από τις 17:00 μ.μ.
 Τοπική Κοινότητα Λουτρά, από τις 18:00 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. ή να
προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας.