Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Μεγαλόπολης, από 01/09/2022

Για την  εγγραφή θα χρειαστείτε:

– έναν λογαριασμό email με τον οποίο θα κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα,

– τον ΑΜΚΑ σας,

– τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου,

– τον τίτλο σπουδών σας (Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ, κ.ά.) προκειμένου να συμπληρώσετε την βαθμολογία και το χρόνο κτήσης.

Οι νέες ειδικότητες του Δημόσιου ΙΕΚ Μεγαλόπολης, που θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρωθεί ικανός αριθμός σπουδαστών είναι οι ακόλουθες:

  1. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας
  2. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
  3. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών
  4. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Στο σύνδεσμοhttps://diek.it.minedu.gov.gr μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια ειδικότητες έτσι ώστε αν δεν δημιουργηθεί η ειδικότητα της 1ης σας επιλογής να τοποθετηθείτε στις επόμενες ειδικότητες προτίμησής σας.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα προσκομίσουν στη συνέχεια στο ΙΕΚ τα απαραίτητα έγγραφα για επαλήθευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΙΕΚ Μεγαλόπολης στο Λεοντάρι τηλ. 27910-61021.