Δωρεάν Ψηφιακή Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου παρέχονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας στον γυναικείο πληθυσμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ», που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας για την πρόληψη και
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, και μετά από
αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και του Δήμου Β.Κυνουρίας, τα οποία έγιναν
αποδεκτά, ξεκινά πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τις γυναίκες που κατοικούν
μόνιμα στον Δήμο Β.Κυνουρίας με μαστογραφία και τεστ Παπανικολάου, υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Οι εξετάσεις παρέχονται, όπως πάντα, εντελώς δωρεάν χωρίς οικονομικά,
ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια.
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλικίας από
25 έως 70 ετών με τεστ Παπανικολάου, και των γυναικών ηλικίας από 40 ετών και άνω
επιπροσθέτως με μαστογραφία. Επίσης, σκοπό έχει και τον επανέλεγχο όλων των
γυναικών, που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την προηγούμενη φάση
εξετάσεων. Στις γυναίκες ηλικίας από 30 έως 50 ετών θα διενεργείται τεστ Παπ με την νέα
μέθοδο υγρής φάσης thin prep και θα γίνεται μοριακή ταυτοποίηση του ιού HPV.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται, από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, στην
ειδική αυτοκίνητη μονάδα που διαθέτει το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, η οποία (για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) θα βρίσκεται σταθμευμένη στο Δημοτικό Γήπεδο
Άστρους. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27553.61202-3 και
27136.10243 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
Έχει ληφθεί η απαραίτητη έγκριση από τον ΕΟΔΥ σχετικά με όλα τα μέτρα που
τηρούνται στην σταθερή μονάδα για την προστασία των προσερχομένων προς εξέταση
γυναικών, του προσωπικού, καθώς και της σωστής απολύμανσης των χώρων της μονάδας.
Οι διαγνώσεις των μαστογραφιών και των λαμβανομένων επιχρισμάτων γίνονται
από έμπειρους ιατρούς ακτινολόγους και κυτταρολόγους, βάσει των ευρωπαϊκών
κατευθυντηρίων οδηγιών των προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου.
Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, όπως και την προηγούμενη
φορά, γίνεται ταχυδρομικώς με προσωπική επιστολή. Στην περίπτωση που κριθεί
απαραίτητος περαιτέρω έλεγχος, οι εξετασθείσες καλούνται και πάλι για συμπληρωματικές
εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται, επίσης δωρεάν, είτε στην κινητή είτε στην
σταθερή μονάδα του Ιδρύματος. Εάν χρειαστεί ιατρική παρέμβαση προτείνεται η
παραπομπή των γυναικών στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», το οποίο είναι το νοσοκομείο
αναφοράς.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, με μόνιμο χορηγό το «Ελληνικό Αντικαρκινικό
Ινστιτούτο», πραγματοποιεί προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη κι
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας με δωρεάν
εξετάσεις του γυναικείου πληθυσμού Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Τα
προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο από το 1989.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID 19 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ερωτήσεις που πρέπει να γίνονται σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία:
 Εάν έχει συμπτώματα γρίπης: Σε αυτή την περίπτωση οι εξετάσεις θα
πραγματοποιηθούν μετά από πλήρη ίαση και με προσκόμιση αρνητικού
rapid test.
 Εάν νοσεί κάποιος από το οικογενειακό της περιβάλλον (σύζυγος, παιδιά) ή
όποιο άλλο πρόσωπο με το οποίο έρχεται σε καθημερινή επαφή: Σε αυτή
την περίπτωση η κυρία θα πρέπει να τηρήσει προληπτική καραντίνα όσων
ημερών θα ορίσει ο ΕΟΔΥ.
 Εάν έχει εμβολιασθεί για τον covid-19 εντός του προηγουμένου διμήνου, θα
πρέπει να σημειωθεί, προς ενημέρωση του προσωπικού, η ημερομηνία
εμβολιασμού και σε ποιο χέρι έγινε το εμβόλιο.

Επιπλέον οι κυρίες ενημερώνονται ότι :
 σε περίπτωση που υπάρξει ξαφνική αδιαθεσία την ημέρα του ραντεβού,
πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ενημερώσουν την γραμματεία και οι εξετάσεις τους
θα πραγματοποιηθούν σε επόμενο ραντεβού.
 πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κατά την διάρκεια παραμονής τους εντός της
αυτοκίνητης μονάδας να φορούν προστατευτική μάσκα.