Διαδικασία γνωμοδότησης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων προστασίας από φαινόμενα διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων προστασίας από φαινόμενα διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου διαβιβάστηκε προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της διαδικασίας γνωμοδότησης.

Στο σχετικό έγγραφό του το υπουργείο σημειώνει ότι ο φάκελος της εν λόγω μελέτης έχει ήδη αναρτηθει στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ eprm.ypen.gr) λαμβάνοντας την περιβαλλοντική ταυτότητα υπ’ αρ. 2205780113.

Το εν λόγω έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορείτε να δείτε εδώ:

Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων προστασίας από φαινόμενα διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου.