Εγκύκλιος του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων

Με εγκύκλιό του, προς τους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας επισημαίνει την αναγκαιότητα η κίνηση των επιβατηγών οχημάτων της Περιφέρειας “να γίνεται με προσεκτικό προγραμματισμό και να δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην κάλυψη των μετακινήσεων των υπαλλήλων για υπηρεσιακές ανάγκες”.

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στην χρήση των πιο πάνω οχημάτων της Περιφέρειας, προηγούνται οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όχι το πολιτικό της προσωπικό.