ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27/09/2022 λόγω εργασιών συντήρησης του
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω
Τ.Δ. :
Από ημ/νία και
ώρα

Έως ημ/νία και
ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή
περιοχής

27/09/2022
08:00 π.μ.

27/09/2022
11:00 π.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δ.Δ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ,
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ & ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ:,
ΚΑΡΚΑΛΟΥ,
ΑΡΒΙΤΣΑ

27/09/2022
11:00 π.μ.

27/09/2022
15:00 μ.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΣΕΡΒΟΥ

 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                                       ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)
27950 / 43780

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27/09/2022 λόγω εργασιών συντήρησης του
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω
Τ.Δ. :
Από ημ/νία και
ώρα

Έως ημ/νία και
ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή
περιοχής

27/09/2022
08:00 π.μ.

27/09/2022
11:00 π.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δ.Δ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ,
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ & ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ:,
ΚΑΡΚΑΛΟΥ,
ΑΡΒΙΤΣΑ

27/09/2022
11:00 π.μ.

27/09/2022
15:00 μ.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΣΕΡΒΟΥ, ΨΑΡΙ
& ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ

 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                                       ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)
27950 / 43780