Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της πράξης «Μουσείο Μαθητικής Ζωής Κορακοβουνίου»

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας διακηρύττει ότι την 10 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί με Ανοιχτή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έργο με τίτλο «Μουσείο Μαθητικής Ζωής Κορακοβουνίου»

Πληροφορίες παρέχονται από τον υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Γεωργακή Παναγιώτη, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (τηλ. 27553-60111, Fax. 27553-60170) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
Γεώργιος Δ. Καμπύλης
Συνημμένα αρχεία: PDF icon10551-2022-perilipsi_diakiryxis_korakovoyni-4.pdf