Σύμβαση για τεχνικό ασφαλείας στην Π.Ε. Κορινθίας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας

Σύμβαση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στη Π.Ε. Κορινθίας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο τεχνικός ασφαλείας “παρέχει υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων”.