Επιμελητήριο Αρκαδίας: Σειρά σεμιναρίων πάνω στα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα θέματα της αγοράς

1oς κύκλος: «Πως δε θα χάσω τον χρόνο μου και τα λεφτά μου από μια εξαγωγή. Δημιουργία

Εξαγώγιμου Προϊόντος & Εξαγωγικές Διαδικασίες».

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των μελών του, το Επιμελητήριο Αρκαδίας  σε συνεργασία με το
Enterprise Greece, προκειμένου να συμβάλλουν στη σωστή πληροφόρηση των εν δυνάμει εξαγωγικών
επιχειρήσεων και των εξαγωγέων που βρίσκονται κυρίως σε αρχικό στάδιο,
διοργανώνουν δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Δημιουργία Εξαγώγιμου
Προϊόντος & Εξαγωγικές Διαδικασίες».
Ο 1 ος κύκλος ανοίγει με το πρώτο σεμινάριο που θα αφορά στις διαδικασίες εξαγωγής και θα
διεξαχθεί  την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 5 μ.μ. – 9 μ.μ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 25 ης Μαρτίου & Πανός 21 (είσοδος από 25 ης Μαρτίου).
Το 2 ο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, ώρες 5 μ.μ. – 9 μ.μ στον ίδιο χώρο
Εισηγητής στο σεμινάριο είναι ο κ. Γιώργος Παπαστεργιόπουλος, Διευθυντής Πληροφόρησης &
Υποστήριξης επιχειρήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ENTERPRISE GREECE ) με
40 χρόνια θητείας στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου.
Στόχος του σεμιναρίου είναι  να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι, για όλο το πλέγμα που
καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια έτσι ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις, λάθος
βήματα και ως εκ τούτου χάσιμο χρόνου και χρημάτων.
Το σεμινάριο  είναι δομημένο με τρόπο ώστε, να δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα των εν δυνάμει
εξαγωγέων όσον αφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης της εξαγωγικής διαδικασίας,  χωρίς άσκοπες
θεωρητικές προεκτάσεις.
Στην ύλη των σεμιναρίων ενδεικτικά περιλαμβάνονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:
· Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
25ης Μαρτίου & Πανός 21,
Τρίπολη, 22132, Αρκαδία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2710 227141 – 42
Fax: 2710 233738
email: info@arcadianet.gr
Web: www.arcadianet.gr

Τρίπολη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ενημερωθείτε για τις δράσεις του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και για τις επιχειρηματικές ειδήσεις, στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου
Αρκαδίας www.arcadianet.gr και στην σελίδα στο Facebook: Επιμελητήριο Αρκαδίας
· Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design,
συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.
· Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
· Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
· Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.
· Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
· Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
· Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα
οργάνωσης).  (Θα ακολουθήσει ειδικό σεμινάριο)
· Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
· Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών
συμφωνιών.
· Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.
· Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
· Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.
· Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
· Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.
· Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.
· Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και
πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
· Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων.
· Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.
Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις
συμμετοχής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τα μέλη του Επιμελητηρίου
 Να είναι ταμειακώς ενήμεροι μέχρι και το 2022.
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που θα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr (Σημαντικά).
Μετά την ολοκλήρωση του 1 ου κύκλου σεμιναρίων για τις εξαγωγές θα ακολουθήσει 2 ος κύκλος που θα
αφορά στη συμμετοχή σε εκθέσεις της Ελλάδας και Εξωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Επιμελητηρίου
Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2. (εσωτ.6).