«Καθαρισμός και πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων» στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε πλύσιμο και απολύμανση των
κάδων αποκομιδής απορριμμάτων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας.
Το ειδικό όχημα – πλυντήριο κάδων ακολουθούσε το δρομολόγιο του
απορριμματοφόρου και αμέσως μετά το άδειασμα αναλάμβανε το πλύσιμο των
κάδων με στόχο τον καθαρισμό και την απολύμανση για την προφύλαξη της
δημόσιας υγείας.
Παρακαλούνται όλοι να τηρούν τους βασικούς κανόνες καθαριότητας και τα
απορρίμματα να εναποτίθενται πολύ καλά δεμένα εντός των κάδων, ώστε να μην
διασκορπίζονται και αποτελούν εστία μόλυνσης.
Απαιτείται η συνεργασία όλων για να επιτύχουμε έναν Δήμο καθαρό και να
διασφαλίσουμε την υγιεινή των κοινόχρηστων χώρων.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γιώργος Καμπύλης δήλωσε σχετικά: «Προσπαθούμε
με όλα τα μέσα που διαθέτουμε να έχουμε έναν Δήμο καθαρό. Με την καλή
συνεργασία μεταξύ του Δήμου και την πολιτών επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου για τη
σημαντική προσπάθεια που καταβάλει και εργάζεται για έναν καθαρό Δήμο».