ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΓΟΡΤΥΝΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 01/10/2022 & τη Δευτέρα 03/10/2022 λόγω
εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή
ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. :
Από ημ/νία και
ώρα

Έως ημ/νία και
ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή
περιοχής

01/10/2022
08:00 π.μ.

01/10/2022
10:00 π.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ –
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΕΪΚΑ

01/10/2022
10:30 π.μ.

01/10/2022
12:00 π.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ –
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΝΑΣΟΣ

01/10/2022
12:00 π.μ.

01/10/2022
15:30 μ.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΛΥΣΣΑΡΕΑΣ

03/10/2022
08:00 π.μ.

03/10/2022
14:30 μ.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΗΡΑΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ

 
Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                                       ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)
27950 / 43780