Πρόσκληση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς τις επιχειρήσεις για την δράση “Εξυπνη Μεταποίηση”

Με αυξημένη επιδότηση μετέχουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου που υπάγονται στο ΣΔΑΜ για την μεταλιγνιτική εποχή, στην προκήρυξη -από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων- της δράσης “Εξυπνη Μεταποίηση”, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Αξονα 4.6 “Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας”, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα Ανάκαμψης 4 “Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας” και στη Δράση 16721 “Επιτάχυνση της Εξυπνης Μεταποίησης”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι για τις επιχειρήσεις α) στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας, μεσαίες 60%, μικρές – πολύ μικρές 70%, ανεξαρτήτως μεγέθους 50% και β) στους υπόλοιπους δήμους, μεσαίες 50%, μικρές – πολύ μικρές 60%, ανεξαρτήτως μεγέθους 50%.

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη της δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022 – 2025 και κατανέμεται ως εξής:

α) 70% του προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης β) 30% του προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Την πλήρη πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ