ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-Περιοχή Τρίπολης

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 07/10/2022 λόγω εργασιών ενίσχυσης του
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω
Τ.Δ. :
Από ημ/νία και
ώρα

Έως ημ/νία και
ώρα

Δήμος/κοινότητ
α

Περιγραφή
περιοχής

07/10//2022
08:00 π.μ.

07/10/2022
15:00 μ.μ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ.Δ.. ΠΙΚΕΡΝΙ,
ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ,
ΧΑΝΙΑ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ &
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Δ.Δ.
ΚΑΨΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΨΙΑ,
ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΨΙΑ
& ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΨΙΑ)

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό λοιπόν οι
εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα
στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
 
                                                                                       ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΔΔΗΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2710 / 373500 (Επιλογή 4)