Συσκέψεις υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα για θέματα πολιτισμού και διοικητικά ζητήματα

Σε σύσκεψη σχετικά με θέματα πολιτισμού προήδρευσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας

Την σύσκεψη, με τη συμμετοχή της εντεταλμένης σε θέματα πολιτισμού περιφερειακής συμβούλου Αθηνάς Κόρκα και αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών, απασχόλησαν οι κατανομές στις 5 Περιφερειακές Ενότητες πιστώσεων για δράσεις και έργα που αφορούν στον πιο πάνω τομέα.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Εξ άλλου, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας συγκάλεσε σύσκεψη με τους 6 γενικούς διευθυντές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην σύσκεψη αποφασίστηκε ότι ότι έως την επόμενη Παρασκευή θα γίνει η έκδοση δύο εγκυκλίων -με την πρώτη να αφορά στην εκχώρηση του δικαιώματος υπογραφής από τον περιφερειάρχη. Οπως διευκρινίστηκε, θα εκχωρηθούν εκ μέρους του περιφερειάρχη σε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, γενικούς διευθυντές και διευθυντές όσες υπογραφές επιτρέπει η σχετική νομοθεσία να εκχωρηθούν.

Η δεύτερη προς έκδοση εγκύκλιος είναι αυτή που εκδίδεται ανά εξάμηνο και αφορά στην μετακίνηση προσωπικού εντός των υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη αναγκών.