Παραλαβή υλικού για την Πολιτική Προστασία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παραλήφθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την Τετάρτη 22 Μαρτίου 5 σκαπτικά πιστολέτα για τις ανάγκες των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τα εν λόγω εργαλεία διευκολύνουν ιδιαίτερα την διαδικασία για το στήσιμο σκηνών, σε περιπτώσεις που προκύπτουν έκτακτες ανάγκες οι οποίες επιβάλλουν την χρήση σκηνών.

Παραλαβή υλικού για την Πολιτική Προστασία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου