Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε την Τρίτη 23 Μαΐου.

Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της διαδικασίας ανάδειξης εργολάβων για την δακοκτονία του 2023 στην περιοχή της Νεμέας, όπως επίσης και το πρακτικό για το ίδιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί φέτος στη Λακωνία.

Ακόμα, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας στην Σπάρτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GreenBuilding “Minimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs” (2019 – 2021), ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (ENI CBC Med Programme) 2014 – 2020, προϋπολογισμού 235.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 291.400 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Στη σημερινή της συνεδρίαση, εξ άλλου, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση του 2ου πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την άρση καταπτώσεων και εκτέλεση τεχνικών έργων στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, έργο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Προέβη επίσης στην έγκριση του 2ου πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου στο προϋπολογισμού 180.000 ευρώ έργο συντήρησης του ασφαλτοτάπητα στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο στη Μεσσηνία.

Ενέκρινε ακόμα το 1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των

δικαιολογητικών συμμέτοχης στην ανοικτή -μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- διαδικασία για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου κατασκευής στο έργο αναβάθμισης της οριζόντιας σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, έργο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Τέλος, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα σχετικά πρακτικά και προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη στο προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ έργο αναβάθμισης της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας, που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.