ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ResAlliance, Εσπερίδα στην Τρίπολη 5-12-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με μία εσπερίδα που διοργανώνουμε στην Τρίπολη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ResAlliance.

Η εσπερίδα θα λάβει χώρα στις 5-12-2023, ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Συνδιοργανωτές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στην ημερίδα είναι η Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η Ένωση»

Στόχος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων (δασικών υπαλλήλων, αγροτών, στελεχών φορέων, κλπ.), η κατάθεση από μέρος τους ερωτημάτων και προβλημάτων, η συζήτηση για λύσεις και η καταγραφή ήδη εφαρμοζόμενων καλών πρακτικών σε σχέση με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό και δασικό χώρο. Η έμφαση είναι στις δασικές πυρκαγιές, την ξηρασία αλλά και τους πλημυρικούς κινδύνους.  

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα.

Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν δημοσιοποιήσετε και να καλύψετε την εκδήλωση ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα συμπολίτες.