Επιμορφωτική Δράση με θέμα «Διαχείριση κρίσεων στο χώρο του σχολείου» από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, υλοποίησε, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών καθώς και του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σπάρτης, επιμορφωτική δράση, την Τετάρτη 10 Απριλίου, με θέμα: «Διαχείριση κρίσεων στο χώρο του σχολείου», με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με την ενδοσχολική βία και την παραβατικότητα.

Στόχος αποτέλεσε η διερεύνηση και ανάδειξη των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες Ρομά, εντός της σχολικής κοινότητας, θα αποκτήσουν τα εφόδια για να προάγουν ως ενήλικες αξίες που σχετίζονται με το βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη. Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη για πολυεπίπεδη παρέμβαση και υιοθέτηση πολιτικών που προωθούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών Ρομά στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, την επιτυχή ολοκλήρωση της  υποχρεωτικής φοίτησης τους και την ομαλή μετάβαση από τη  μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην επόμενη, με απώτερο στόχο τη μείωση της σχολικής διαρροής και την εξάλειψη του αναλφαβατισμού.

Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από τα στελέχη της Δομής με θέμα: «Σχέδιο δράσης συμπερίληψης ομάδας στόχου Ρομά. Σχολική διαρροή και εκπαίδευση Ρομά», «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαχείριση των περιστατικών ενδοσχολικής βίας» και «Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στην εθνική και διεθνή έννομη τάξη και η νομική διάσταση της ενδοσχολικής βίας».

Η 8η Απριλίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Έθνους των Ρομά και είναι μία αφορμή για να θυμηθούμε την πολιτισμική συμβολή αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά συμπολίτες μας. Στην Ελλάδα διαβιούν πάνω από 117 χιλ. ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαβιούν περίπου 9785. Ιστορικά οι Ρομά στη χώρα μας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού. Η εξάλειψη των προκαταλήψεων, η ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση, την εργασία και η βελτίωση συνολικά των συνθηκών διαβίωσης αποτελούν προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030.