Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενόψει της Αντιπυρικής Περιόδου 2024, με στόχο τον

συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε ετοιμότητα, με όλες τις
προαπαιτούμενες δράσεις πρόληψης και με άριστη συνεργασία και επικοινωνία με
τους φορείς για την Αντιπυρική περίοδο 2024», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός.

Κατά τη συνεδρίαση, έγινε αναφορά από τους εμπλεκόμενους φορείς για τα σχέδια
οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών που πρέπει να ολοκληρωθούν, καθώς επίσης
δόθηκε έμφαση στον καθαρισμό των οικοπέδων και των αγροτεμάχιων, τόσο σε
αστικό περιβάλλον, όσο και σε αυτά που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις και

αλσύλλια.

Συζητήθηκε, επίσης, η πρόθεση απαγόρευσης κυκλοφορίας, η οποία θα
αποφασίζεται, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ξεχωριστά, ανάλογα με τις
συστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της κατά τόπου Διευθύνσεις Δασών.
Στη συζήτηση παρευρέθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός,
ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Λάμπρος Τζούμης, ο Αναπληρωτής
Περιφερειάρχης, Χρήστος Λαμπρόπουλος, χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες, η Διεύθυνση
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Διεύθυνση
Αστυνομίας, Στρατιωτική ηγεσία της Περιφέρειας, εκπρόσωποι των Δήμων, στελέχη
Διευθύνσεων Υπηρεσιών της Περιφέρειας, και εκπρόσωποι εθελοντικών

οργανώσεων.

Ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, ανέφερε,
μεταξύ άλλων, πως «η προληπτική πυροπροστασία της Περιφέρειας και των
Δήμων είναι σημαντική. Η ενημέρωση των πολιτών καθοριστική. Χρειάζεται έγκυρη
πληροφόρηση, κινητοποίηση, ταχύτατη λήψη σωστών αποφάσεων ώστε να

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, 22 131, ΤΡΙΠΟΛΗ | 2713-601140 |

press@ppel.gov.gr

υπάρχει σωστή διαχείριση και συντονισμός του έργου όλων των εμπλεκόμενων
φορέων. Η άμεση κινητοποίηση περιορίζει τον χρόνο του συμβάντος, κάτι που
λαμβάνει χώρα ήδη στα φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί».