Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης Κώστα Μιχόπουλο

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, είχε συνάντηση, την Τρίτη 23 Απριλίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, Κώστα Μιχόπουλο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο καλύτερος προγραμματισμός των προτάσεων ΟΧΕ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις) που προορίζονται για ένταξη και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στόχος της Περιφέρειας είναι η αποφυγή επικαλύψεων με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη με ευθύνη τα αντικείμενα Συντονισμού-Οικονομικών-Προγραμματισμού, Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας, Γιώργος Σπίνος.