ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Δύο  μεγάλες  επένδυσεις, η μία  στον τομέα της ανακύκλωσης  και η δεύτερη στον τομέα του assembling , μπαίνουν  στην τελική ευθεία υλοποίησης , εντός των ορίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Όπως ανέφεραν  οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών , οι επενδύσεις αυτές  θα δώσουν άμεσα  120 θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα θα επιφέρουν άλλες 100 θέσεις εργασίας έμμεσα  μέσω δορυφορικών  δραστηριοτήτων.

Η επενδυτική  διαδικασία  έχει ξεκινήσει από τα μέσα του 2022. Έχουν πλέον εκδοθεί οι άδειες χωροθέτησης, ενώ καποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες απο την πλευρά του Δήμου Μεγαλόπολης απομένουν ώστε να 

ξεκινήσει η υλοποίηση τους.