ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Δύο  μεγάλες  επένδυσεις, η μία  στον τομέα της ανακύκλωσης  και η δεύτερη στον τομέα του assembling , μπαίνουν  στην τελική ευθεία υλοποίησης , εντός των ορίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Όπως ανέφεραν  οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών , οι επενδύσεις αυτές  θα δώσουν άμεσα  120 θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα θα επιφέρουν άλλες 100 θέσεις εργασίας έμμεσα  μέσω δορυφορικών  δραστηριοτήτων.

Η επενδυτική  διαδικασία  έχει ξεκινήσει από τα μέσα του 2022. Έχουν πλέον εκδοθεί οι άδειες χωροθέτησης, ενώ καποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες απο την πλευρά του Δήμου Μεγαλόπολης απομένουν ώστε να 

ξεκινήσει η υλοποίηση τους. 

Έχουν ήδη συνάψει τις συμφωνίες αγοράς του μηχανολογικού εξοπλισμού, με τον  χρόνο να  κυλά αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών και ότι θα κάνουν χρήση 

 του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027.