«Future of Jobs»: Τι αλλάζει στην αγορά εργασίας την επόμενη 5ετία – Τα limit up και down των επαγγελμάτων

Τα επαγγέλματα που θα γνωρίσουν άνθιση και αυτά που σταδιακά θα εξαφανιστούν μέσα στην επόμενη 5ετία.

Στράτος Ιωακείμ

ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών θα παραμείνει βασικός μοχλός μετασχηματισμού των επιχειρήσεων την επόμενη πενταετία και θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Με την Τεχνητή Νοημοσύνη να κερδίζει συνεχώς έδαφος ο αντίκτυπος δεν είναι αμελητέος σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα με τα νέα δεδομένα να επηρεάζουν εκατομμύρια εργαζόμενους παγκοσμίως.

Οι εργοδότες αναμένουν διαρθρωτική μεταβολή της αγοράς εργασίας κατά 23% τα επόμενα πέντε χρόνια με νέες θέσεις να προστίθενται και άλλες να καταργούνται προκαλώντας αναταραχή.

Καθοριστική η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Θα χαθούν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με την μελέτη «Future of Jobs 2023» του Παγκόσμιου Οικονομικό Φόρουμ από τα 673 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που υπολογίζονται στην παρούσα έκθεσης αναμένεται αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 69 εκατομμύρια και μείωση κατά 83 εκατομμύρια. Αυτό αντιστοιχεί σε καθαρή μείωση 14 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας ή 2% της τρέχουσας απασχόλησης.  Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι θα απαιτηθεί να επανεκπαιδευτούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και να δοθεί μια ανακατεύθυνση στην καριέρα τους.

Χαρακτηριστικό των αλλαγών που συνδέονται με την τεχνολογική πρόοδο είναι το γεγονός πως αναμένουμε την επόμενη πενταετία αύξηση της ζήτησης για ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης κατά 40% λόγω του μετασχηματισμού της βιομηχανίας.

Πάνω από το 85% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν πως η υιοθέτηση νέων και πρωτοποριακών τεχνολογιών αλλά και η διεύρυνση της ψηφιακής πρόσβασης θα αποτελέσουν μέρος του μετασχηματισμούς τους όπως και η ευρύτερη εφαρμογή ενεργειών προς το περιβάλλον, τη στάση τους προς την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

Η ανάλυση των δεδομένων καταλήγει στην πρόβλεψη πως οι γεωργικές τεχνολογίες, οι ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές, το εμπόριο (ηλεκτρονικό και ψηφιακό) καθώς και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικές διαταραχές στην αγορά εργασίας, με σημαντικά ποσοστά εταιρειών να προβλέπουν μετατόπιση θέσεων εργασίας στους οργανισμούς τους. Όλες οι τεχνολογίες, εκτός από δύο, αναμένεται να αποτελέσουν πηγές δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας την επόμενη πενταετία. Οι δύο είναι: τα ανθρωποειδή ρομπότ και τα μη ανθρωποειδή ρομπότ.

Αλλάζουν όλα στο εργασιακό περιβάλλον

Τα επαγγέλματα που θα γνωρίσουν άνθιση και αυτά που σταδιακά θα εξαφανιστούν

Οι ερωτηθέντες στη φετινή έρευνα για το μέλλον των θέσεων εργασίας αναμένουν υψηλότερη του μέσου όρου μεταβολή στην αλυσίδα εφοδιασμού και στις μεταφορές και στους κλάδους μέσων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού, και χαμηλότερη του μέσου όρου μεταβολή στη μεταποίηση καθώς και στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

Οι μηχανικοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι μηχανικοί εγκατάστασης συστημάτων ηλιακής ενέργειας θα δουν άνθιση καθώς οι οικονομίες στρέφονται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ειδικότητες που σχετίζονται με την τήρηση αρχείων και τη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων των ταμιών και των υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων, των υπαλλήλων καταχώρισης δεδομένων, λογιστικής, τήρησης βιβλίων και μισθοδοσίας και των διοικητικών και εκτελεστικών γραμματέων, κυρίως λόγω της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης, θα δουν φθίνουσα πορεία της ζήτησης και σταδιακά θα οδηγηθούν εκτός αγοράς.

Μάλιστα, οι οργανισμοί που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν 26 εκατομμύρια λιγότερες θέσεις εργασίας έως το 2027.

Οι δεξιότητες «διαβατήριο» για την επιλογή εργαζομένων

Τα επόμενα χρόνια οι δεξιότητες θα συνιστούν αναγκαιότητα προκειμένου οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου εργασιακού περιβάλλοντος. Οι γνωστικές δεξιότητες φέρονται να αυξάνονται ταχύτερα, αντανακλώντας την αυξανόμενη σημασία της επίλυσης σύνθετων προβλημάτων στον εργασιακό χώρο.

Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται εξίσου με την προσωπικότητα του ατόμου, την εμπειρία και την φιλομάθειά του όσο και με την επιστημονική και τεχνολογική του κατάρτιση.

Δεξιότητες όπως η αναλυτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα, η δια βίου μάθηση συμπορεύονται με την τεχνολογική εξειδίκευση και την ικανότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Έξι στους δέκα εργαζόμενους θα χρειαστούν κατάρτιση πριν από το 2027, αλλά μόνο οι μισοί από τους εργαζομένους θεωρείται ότι έχουν σήμερα πρόσβαση σε επαρκείς ευκαιρίες κατάρτισης.

Eμπιστοσύνη στην ανάπτυξη του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού τους

Τα πτυχία παρέχουν μια ισχυρή βάση γνώσεων, ωστόσο η ικανότητα προσαρμογής, η αντιμετώπιση προκλήσεων και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων είναι το «διαβατήριο» για την μελλοντική ευημερία κι επιτυχία του εργαζόμενου.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκφράζουν εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού τους, ωστόσο είναι λιγότερο αισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές διαθεσιμότητας ταλέντων τα επόμενα πέντε χρόνια. Κατά συνέπεια, οι οργανισμοί εντοπίζουν τα κενά δεξιοτήτων και την αδυναμία προσέλκυσης ταλέντων ως τα βασικά εμπόδια που εμποδίζουν τον μετασχηματισμό τους. Σε απάντηση, το 48% των εταιρειών προσδιορίζει τη βελτίωση των διαδικασιών εξέλιξης και προαγωγής των ταλέντων ως βασική επιχειρηματική πρακτική που μπορεί να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των ταλέντων στον οργανισμό τους, μπροστά από την προσφορά υψηλότερων μισθών (36%) και την προσφορά αποτελεσματικής επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους (34%).

in.gr