Ανακοίνωση για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις 2024

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛHΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος για το χρονικό διάστημα από 17 Ιουνίου 2024 έως 12 Αυγούστου 2024.

Δικαιούχοι είναι τα παιδιά που είναι δημότες του Δήμου Τρίπολης και έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2012 έως και το έτος 2017 (ηλικίας 7-12 ετών).

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 17/6/2024 ΕΩΣ 25/6/2024 ΑΓΟΡΙΑ ………………… 8–10 ΕΤΩΝ

2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 25/6/2024 ΕΩΣ 03/7/2024 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ……………… 8-10 ΕΤΩΝ

3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 03/7/2024 ΕΩΣ 11/7/2024 ΑΓΟΡΙΑ ………………. 10-12 ΕΤΩΝ

4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 11/7/2024 ΕΩΣ 19/7/2024 ΚΟΡΙΤΣΙΑ …………….. 10-12 ΕΤΩΝ

5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 19/7/2024 ΕΩΣ 27/7/2024 ΑΓΟΡΙΑ ……………….. 10-12 ΕΤΩΝ

6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27/7/2024 ΕΩΣ 04/8/2024 ΚΟΡΙΤΣΙΑ …………….. 10-12 ΕΤΩΝ

7η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 04/8/2024 ΕΩΣ 12/8/2024 ΑΓΟΡΙΑ&ΚΟΡΙΤΣΙΑ … 7 – 8 ΕΤΩΝ

Η αναχώρηση των παιδιών για την κατασκήνωση θα γίνεται με λεωφορείο του Δήμου από το Γήπεδο του Αστέρα στις 8:00 το πρωί και θα επιστρέφουν στον ίδιο χώρο στις 10:30 – 11:00 το πρωί.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση όπου όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά (Υπόδειγμα επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης).
  2. Το έντυπο «ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ – ΤΡΙΑΣ» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο υποχρεωτικά από τον γιατρό και από τον γονέα (Υπόδειγμα επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης).
  3. 3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
  4. 4. Φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφώνου γονέα, όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
  5. 5. Εκκαθαριστικό ή Φορολογική Δήλωση που αφορά το έτος 2022 ή 2023.
  6. 6. Εάν υπάρχει διαζύγιο φωτοτυπία απόφασης επιμέλειας τέκνου.

Τα σχετικά έντυπα είναι συνημμένα στην ανακοίνωση την οποία μπορείτε να αναζητήσετε:

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (www.tripolis.gr)

β) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και

γ) στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης.

Οι Αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη και Αταλάντης) το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους ατομικά εφόδια σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση.

Διευκρινίσεις :

-Σε περίπτωση πληρότητας σε κάποια κατασκηνωτική περίοδο θα διενεργείται κλήρωση έτσι ώστε να μετακινούνται αυτόματα τα παιδιά σε αντίστοιχη κατασκηνωτική περίοδο όπου θα υπάρχει κενό.

-Σε περίπτωση πληρότητας σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους θα γίνεται η επιλογή με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα ή τη φορολογική δήλωση που αφορά το έτος 2022 ή 2023.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 271360042527136104562713600480,2713600479

Βρείτε εδώ τα σχετικά έντυπα.