Συνεχίζει τη λειτουργία του το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” η πράξη Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας με προϋπολογισμό 540.172,00 ευρώ.

Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη  λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει.

Το ΚΗΦΗ, με δυναμικότητα εξυπηρέτησης πενήντα ατόμων, θα λειτουργήσει, έως 31/12/2025.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΚΗΦΗ θα εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και είναι:

• Ημερήσια φιλοξενία

• Παροχή πρόχειρου γεύματος καθημερινά

• Διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση) και αξιολόγηση νοσηλευτικής φροντίδας.

• Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής

• Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων

• Μέτρηση ζωτικών σημείων

• Διασφάλιση ατομικής υγιεινής

• Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης

• Δραστηριότητες απασχόλησης