ΔΕΥΑ Τρίπολης-έργα προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών και τη σύγχρονη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης και του ΜεθυδρίουΔΕΥΑ Τρίπολης

Στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρίπολης, σήμερα Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, παρουσιάστηκαν τα έργα προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών και τη σύγχρονη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης και του Μεθυδρίου, της ΔΕΥΑ Τρίπολης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο ποσό των 3.751.881,65 €, με ΦΠΑ.

Τα τρία συστήματα περιλαμβάνουν εγκατάσταση Κεντρικών Σταθμών Ελέγχου (ΚΣΕ) μαζί με Περιφερειακούς Σταθμούς και Φορητούς Σταθμούς Ελέγχου (ΠΣΕ και ΦΣΕ), καθώς και Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου(ΤΣΕ) σε κάθε δεξαμενή υδροδότησης και Σταθμούς Εσωτερικού Δικτύου (ΣΕΔ) σε σημεία όπως αναφέρονται στις τρεις μελέτες.

Μέσω της εγκατάστασης του κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων.

Με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζονται άμεσα ενδεχόμενες διαρροές, θα αντιμετωπίζονται γρήγορα οι βλάβες, θα υπολογίζεται το υδατικό απόθεμα, οι πραγματικές τιμές ισοζυγίου νερού, θα ελέγχεται η ποιότητα νερού και η πραγματική κατανάλωση νερού.