Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη  με τον Δήμαρχο Τρίπολης

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, είχε συνάντηση, την Τρίτη 18 Ιουνίου, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον Δήμαρχο Τρίπολης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), τα έργα των οποίων θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι προτάσεις καλύπτουν μια σειρά δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, αναβάθμισης υποδομών και πράσινων παρεμβάσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης με συνεργάτες, καθώς επίσης ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, ο Εκτελεστικός Γραμματέας και ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ.