Τα κριτήρια για το νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ

Τα κριτήρια για το νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ

Ποιοι το δικαιούνται ? Ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγεί σε μονογονεϊκές οικογένειες εκατό ευρώ μηνιαίως ανά παιδί (+100 ευρώ σε περίπτωση ενοικίου).Το επίδομα θα χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια τα 15.000 ευρώ ετήσιο...

Read more